Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie: lees ons cookie-beleid of verberg deze melding. ×

Over Krimpen a/d IJssel

Film: Dit, dit is Krimpen aan den IJssel

Dit, dit is Krimpen aan den IJssel. De poort tussen Rotterdam en de Krimpenerwaard. (Gemeente Krimpen aan den IJssel)

Een stukje uit de historie van Krimpen aan den IJssel

Het heeft vele eeuwen geduurd voor onze gemeente de naam Krimpen aan den IJssel kreeg zoals die nu uitgesproken en geschreven wordt. De Krimpenerwaard waarvan Krimpen aan den IJssel deel uitmaakt was in het jaar 944 bekend als Lake et Isla, vertaald Lek en IJssel. Later werd de naam van deze landstreek Nederweert van Crympen of Crympenrewairt, hetgeen uiteindelijk leidde tot de naam Krimpenerwaard. In dat jaar 944 besloot Keizer Otto I de landstreek aan de mond van de Lek (Merwede) en de IJssel te schenken aan de kerken van St. Maarten en St. Marie te Utrecht.

Aan de mond van de IJssel lag ongetwijfeld aan het plekje grond, dat later de naam Krimpen aan den IJssel zou dragen. In het jaar 1000 was echter van plaatsnaamgeving nog geen sprake. Deze onder het Bisdom Utrecht behorende streek werd twistpunt en inzet van hevige strijd, verwisselde van bezetter en eigenaar en het was in 1064 dat de toenmalige Duitse Keizer Hendrik IV het gebied terugschonk aan het genoemde Bisdom. In het dokument dat dit gebeuren beschrijft en waarin het gaat om de teruggave van 4 boerderijen, komen we voor het eerst de naam Crempene of Crimpen tegen.

Een eeuw later heeft de graaf van Holland zich hier gevestigd en één van zijn leenmannen was Folpertus de Lecca. Eerst in 1277 wordt voor het eerst gesproken van het gesplitste Ambacht op den IJssel en op de Merwede. Toen gaf graaf Floris V het land Geere in Riederwaard met het schot van de dorpen Krimpen te leen aan Diederik van Alkemade van wie hij het eerst ontvangen had. Van deze Ambachtsheerlijkheid staat in de Nederlandsch stad- en dorpbeschrijven (1793-1801) over de naamoorsprong: "deze is geheel onbekend; alleenlijk moeten wij hierbij aanmerken, dat de Heerelijkheid genoemd wordt Krimpen aan, of op den IJssel, om dezelve te onderscheiden van Krimpen op den Lek".

Gaan we ons even beperken tot Krimpen zonder de aanduiding van de rivier, dan is niet met zekerheid te zeggen waar deze naam is ontstaan. Crimpen zou, zo wordt verondersteld, een oude waternaam zijn. Een andere verklaring zou zijn: het samentrekken (inkrimpen of krimpen) van de rivieren op deze plaats. Op welke wijze de naam tot stand is gekomen is echter niet met zekerheid te zeggen.

Tot slot vindt u hieronde nog een foto van het nieuwe gemeentehuis van Krimpen aan den IJssel.

Bron: Gemeentegids Krimpen aan den IJssel, editie 1997

 

 

 

het nieuwe gemeentehuis van Krimpen aan den IJsselnieuw_raadhuis-Krimpen-aan-den-IJssel