Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie: lees ons cookie-beleid of verberg deze melding. ×

Herontwikkeling Stormpolderdijk

15 september 2022 Dick de Klerk Decennium Dick

Inrichting-oude-EMK-terreinAfgelopen maandag 12 september werd er een informatieavond georganiseerd over de herontwikkeling en sanering van de Stormpolderdijk. In de Stormpolder ligt nu nog een grote asfaltplaat, waaronder een behoorlijke milieuvervuiling ligt ingekapseld.

Al in 1884 wordt al de eerste hinderwetvergunning afgegeven voor het in bedrijf nemen van een koolteertechniek. In 1980 gaat het laatste bedrijf (EMK) op het terrein failliet. In 1983/1984 worden de bovengrondse installaties ontmanteld en de bovengronds opgeslagen vloeibare en vaste afvalstoffen afgevoerd, onder toezicht van de Milieudienst Rijnmond (DCMR). Eind jaren tachtig volgt een bodemsanering volgens de IBC-methode: Isoleren, Beheersen en Controleren. 

Sanering en Herontwikkeling 

We spraken eerst met Arthur van de Velde en hij gaf onder andere een toelichting op deze poster. 

P1140127

2022-09-15 Planning_SPDDamwanden

Daarna spraken we met Silvester Pastoor van Dura Vermeer, hij wist meer over het verstevigen van de damwand. 

2022-09-15 - Ankers 2022-09-15 - Damwand

 

 

 

 

 

 

KRITISCH

Groen Links Krimpen aan den IJssel is kritisch en Arjan de Bruin legt uit waarom ze al een bezwaar hebben ingediend. 

Na het gesprek met Arjan de Bruin spraken we opnieuw met Silvester Pastoor om nog wat meer kritische vragen te stellen, na de zorgen die Arjan de Bruin had geuit. Ook Reinier Cornet (ChristenUnie) ging met Dura Vermeer in gesprek.

2022-09-15 - Reinier Cornet

Omgevingsmanager

Marco Endert is de omgevingsmanager. Hij had allerlei materialen op de tafel staan waar hij een toelichting op geeft. En hij vertelt wat er allemaal wordt gedaan om te zorgen dat er geen stankoverlast zou mogen ontstaan. En hij vertelt dat er zoveel mogelijk circulair wordt gewerkt. 

2022-09-15 - Tafel-uitvoering

E-nose en snuffelpaal

2022-09-15 - Snuffelen2022-09-15 - Snuffelpaal

Speciale luchtdichte container en potjes met monsters van onder andere de slakken en een stuk asfalt. 

2022-09-15 - Container2022-09-15 - Slakken

Klankbordgroep

Er is een klankbordgroep die heeft meegedacht over het plan. Eén van de leden van de klankbordgroep is Brigitte Loos. De klankbordgroep gaat de plannen eerst nog verder bestuderen. 

Wethouder

Ook wethouder Hugo van der Wal kwam kijken op de informatieavond en ging ook met Krimpenaren en ging langs bij de informatietafels. Op deze foto ziet u hem in gesprek met Arjan de Bruin van Groen Links.

2022-09-15 - Arjan de Bruin

De gemeente hoopt dat er een projectontwikkelaar zich gaat melden om er maritieme maakindustrie naar toe te lokken, want dat zou de gemeente een hoop werk uit handen nemen.  Wethouder van der Wal hoopt dat er mooie Krimpense bedrijven mogen komen. 
Een bezwaar heeft juridisch geen schorsende werking, de werkzaamheden hoeven niet stilgelegd worden daardoor. Maar de gemeente is verantwoordelijk voor het proces eromheen en niet voor het proces van de sanering. De gemeente let wel op dat er netjes met de bewoners omgegaan zal worden. We moeten met elkaar het gevoel gaan krijgen dat het goed gaat komen. 

Wethouder van der Wal: 'Dit stukje grond is wel achtervolgd door allerlei vervelende ontwikkelingen in het verleden. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. We willen straks de uitvoerder helpen om het goede, eerlijke en veilige verhaal te vertellen en ook uit te voeren. Laten we nou maar een keer doorpakken. Hoe klein dan ook er blijven risico's, het zal netjes gemonitord worden de komende decennia. Maar ik zie er naar uit dat we daar eindelijk de dingen kunnen doen die we in de rest van de Stormpolder ook doen.'

Het concept uitvoeringsplan bodemsanering is sinds dinsdag 13 september te zien op de website Stormpolderdijk.nl onder de knop rapporten of anders via deze link: "sanereringsplan/uitvoeringsplan".

Doel is om het uitvoeringsplan medio oktober ter goedkeuring in te dienen bij DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR).

Pas na instemming van de DCMR (het bevoegd gezag) kan de daadwerkelijke sanering van de bodem beginnen.

Ander nieuws van Decennium Dick

Green Friday

Staatssecretaris bezoekt asielzoekers in Sliksloothaven

Deze week in Decennium Dick: klimaatclub en blessureleed

Kindergemeenteraad geïnstalleerd

Deze week in Decennium Dick: van Klimaatweek tot Erfgoedparel

Meer nieuws in het archief van: Decennium Dick

Meer informatie

Meer informatie over de LOK programma's bij dit artikel: Decennium Dick