Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie: lees ons cookie-beleid of verberg deze melding. ×

kabelkrant archief 2020

selecteer uit het archief

Uniek onderzoek aanpak blauwalg

In natuurzwmbad De Put in Rijswijk wordt de komende twee jaar een uniek onderzoek gedaan met zogeheten 'bigbags' om de groei van de blauwalg te remmen. De grote tassen met ijzerzand en een pomp, die aan pontons zijn bevestigd, filteren fosfaten uit het water. Volgens het Hoogheemraadschap van Delfland gaat het om een 'nieuwe, innovatieve manier om voedingsstoffen uit het water te halen'. Dit is belangrijk omdat de blauwalg welig tiert in voedselrijk water. Tijdens het onderzoek kan er gewoon gezwommen worden.

Oudere eist inspraak bij pensioenzaak

Ouderenorganisaties maken zich grote zorgen over de financiële compensatie voor gepensioneerden. Zij eisen een plek aan tafel bij de pensioenfondsen bij de overgang naar het nieuwe pensioen. "Het kan niet zo zijn dat senioren erop achteruit gaan en met een nog beroerdere startpositie aan het nieuwe pensioenstelsel gaan deelnemen", aldus Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB. Minister Koolmees (Sociale Zaken) wil bij de overgang naar het nieuwe pensioen de bezwaarprocedure voor individuele pensioendeelnemers tijdelijk buiten werking stellen.

Lef is nodig 1/3

Nederland heeft een aparte minister van Immigratie nodig, stelt een speciale commissie in een advies aan de regering.
Het pleidooi is begrijpelijk, want Nederland moet in de komende jaren rekenen op een groei van bevolking door de immigratie. De komst van nieuwkomers levert uitdagingen op voor het onderwijs, het stelsel van sociale verzekeringen, huisvesting en verkeer. Bovendien groeit de druk op het milieu als er meer mensen in een land wonen. Om al die uitdagingen in goede banen te leiden, kan het verstandig zijn om binnen de regering één verantwoordelijke aan te wijzen.

Meer migranten in beroepsbevolking

Over dertig jaar heeft 42 procent van de Nederlandse beoepsbevolking een migratieachtergrond. Dat berekende het onderzoeksinstituut NIDI in opdracht van de Tweede Kamer. Het gaat om alle mensen tussen de 20 en 65 jaar. Nu heeft 26 procent van hen een migratieachtergrond. Het NIDI denkt dat er in 2050 zo'n 20 miljoen Nederlanders zijn, afhankelijk van hoeveel migranten er komen en hoeveel er ook blijven. Het instutuut verwacht een verdubbeling van 80-plussers. Over 30 jaar zullen er 1,5 miljoen 80-plussers zijn; dat kunnen er ook 2,5 miljoen zijn als de levensverwachting verder stijgt.

Maatregelen Gezondheidscentrum 1/3

Het Gezondheidscentrum Krimpen heeft wegens de Corona-uitbraak haar toegangsbeleid aangepast. Omdat de reguliere zorg weer langzaam moet worden opgestart zoals ook aanbevolen door de overheid willen wij graag de onderstaande huisregels bij u onder de aandacht brengen:
1: U kunt het gebouw alleen betreden indien u een afspraak heeft bij een van de werkzame zorginstellingen.
2: Heeft u koorts en/ of luchtwegklachten als bv hoesten, niezen, keelpijn, belt u dan eerst voor overleg naar de assistente van de huisarts of andere zorginstelling.