Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie: lees ons cookie-beleid of verberg deze melding. ×

Niet alles kan overal, ook niet in Krimpen

De column van Reinier Cornet

26 mei 2024 Reinier Cornet

Het woord Ravijnjaar, zegt u dat iets? Zo niet, dan is de kans groot dat dit binnenkort gaat veranderen. Waar gaat het om? De Rijksoverheid boekt vanaf 2026 forse bezuinigingen in op het geld dat naar de gemeenten  gaat. Dit beleid was al onder Rutte IV ingezet, maar het nieuwe Hoofdlijnenakkoord verandert hier eigenlijk niets aan. In gemeenteland maakt men zich grote zorgen en bereidt men zich voor op de zwartste scenario’s. Dus ook hier in Krimpen aan den IJssel.

Als u aan de gemeente denkt, dan denkt u wellicht als eerste aan de OZB. De gemeentelijke belasting die elk jaar door de bus komt. Maar wist u dat die OZB maar een heel klein deel is van de inkomsten van de gemeente? Op jaarbasis geven wij in Krimpen ongeveer 100 miljoen euro uit. Daarvan wordt slechts 17 miljoen euro ingezameld via lokale belastingen. 70 miljoen komt van het Rijk. De bezuinigingen vanuit het Rijk raken Krimpen dus heel hard. Hoe hard, dat weten we nog niet precies. Maar het zou zomaar een tekort van 3, 4, of 5 miljoen kunnen zijn.

Hoe los je dat dan op? Je kunt altijd de OZB verhogen, maar de lastendruk in Krimpen is al fors hoger dan omliggende gemeenten. En geen enkele politicus heeft een stijging van de lokale belastingen met 30 procent in zijn verkiezingsprogramma staan. Logisch natuurlijk, want daar maak je jezelf niet populair mee in verkiezingstijd.

Als je de belastingen niet wil verhogen dan moet je gaan bezuinigen. Maar waarop dan? Moet je dan bezuinigen op de bibliotheek, het zwembad, de Tuyter? Nou, dat wil je natuurlijk ook liever niet. Want dat zijn nu juist de voorzieningen die maken dat Krimpen een fijne gemeente is om te wonen. Je hoeft niet de brug over om een boek te lenen of een baantje te trekken, wat een luxe is dat! Of bezuinigen op het armoedebeleid, terwijl dit de meest kwetsbare groep in onze gemeente is? Bij bezuinigingen is het verleidelijk om te bezuinigen op het ambtelijk apparaat, dat doet de nieuwe extraparlementaire coalitie ook, maar let wel: al die ambtenaren zijn nodig om alle taken uit te voeren die Den Haag over de gemeente blijft uitstorten. Dus reken jezelf daar niet rijk mee!

En je kunt het zwembad wel opdoeken, maar wat als over 2 jaar blijkt dat  allemaal wel meevalt en de bezuinigingen vanuit het Rijk niet doorgaan? Dan zou het wel een blunder zijn als je allerlei waardevolle voorzieningen al weggesaneerd hebt. Dus welke strategie is wijsheid? Moet je nu alvast maatregelen nemen of wacht je tot het moment dat je echt niet anders kan en precies weet hoe groot de opgave is?

Dit zijn allemaal vragen waar de gemeenteraad zich de komende tijd over zal buigen. Geen gemakkelijke opgave want met deze boodschap maak je je bij kiezers niet populair. Tegelijkertijd zijn het wel de keuzes die horen bij een democratie: want niet alles kan overal, ook niet in Krimpen. Mijn gewaardeerde collega-raadslid van de VVD, Sharon Tollenaar, gebruikt altijd het metafoor van de kerstballen in de boom. Je kunt niet oneindig ballen aan de kerstboom hangen, want dan bezwijkt de boom. Je zult moeten kiezen: welke taken zijn essentieel voor de gemeente, welke taken niet? Waar moet de gemeente bijspringen en wat kunnen mensen zelf organiseren? Als het gaat om Jeugdzorg en Wmo, waar eindigt de verantwoordelijkheid van mensen zelf en waar begint die van de gemeente?

Daarbij is het gesprek met de inwoners van Krimpen het komende jaar essentieel. Want wat er ook gaat gebeuren, ik weet zeker dat u het als inwoner van Krimpen  gaat merken. Ik ben heel benieuwd hoe de inwoners van Krimpen naar dit probleem kijken. De gemeentepolitiek is niet het meest sexy onderwerp op verjaardagen of bij het koffiezetapparaat, dat begrijp ik best. Maar denk hierover na. En wees de komende jaren beducht voor politici met grote beloftes. De kans dat zij deze beloftes kunnen waarmaken is namelijk niet zo groot. 

Er is in ieder geval 1 oplossing waar we vanaf vandaag mee kunnen starten! Wist u dat wij inwoners onze afvalstoffenheffing fors zouden kunnen verlagen als we ons afval beter zouden scheiden? Wij Krimpenaren verzamelen namelijk veel te veel restafval. En restafval is veel duurder om te verwerken dan papier, PMD en GFT. Uit onderzoeken weten we dat in Krimpen veel etensresten bij het restafval zitten. Helemaal niet nodig en ook nog eens duur. Beter scheiden is dus niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee! Laten we daar alvast mee beginnen!